• 19 JÚLA 24

  PRAVIDLÁ OBJEDNÁVANIA KLIENTOV

  Smernica o pravidlách objednávania klientov

  1. Vážení klienti,odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali PRAVIDLÁ OBJEDNÁVANIA KLIENTOV ešte pred vytvorením rezervácie termínu ošetrenia a uistili sa, že na Vami požadovaný termín prídete včas. Termín (dátum,čas,miesto) si starostlivo zaznačte.
  2. Vytvorením rezervácie termínu ošetrenia telefonicky, osobne v prevádzke alebo cez webovú stránku (kontaktný formulár) prijímate a súhlasíte so storno podmienkami a podmienkami vo Vami zvolenej prevádzke.
  3. Klient, ktorý sa na ošetrenie dostaví v iný deň, než na ktorý bol objednaný, nemá nárok na vykonanie ošetrenia, pričom sa môže objednať na nový termín ošetrenia až po zaplatení storno poplatku vo výške 100% ceny objednaného ošetrenia.
  4. Ak si prajete zmeniť alebo zrušiť svoju rezerváciu v našich prevádzkach, oznámte nám to prosím telefonicky najneskôr 24 hodín pred časom ošetrenia. Upozorňujeme, že za neskoršie zrušenie, ako aj zmenu času termínu, prípadne nedostavenie sa na termín ošetrenia Vám bude poskytovateľ ošetrenia účtovať storno poplatok 100% ceny objednaného ošetrenia. Za zrušenie termínu sa nepovažuje zmeškaný hovor od klienta!
  5. Objednávať sa možno v pracovných dňoch osobne na prevádzke počas otváracej doby, cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo telefonicky u pracovníka Vami zvolenej prevádzky na jeho telefónnom čísle .
  6. Každé ošetrenie je individualne. Niektoré stavy chodidiel môžu vyžadovať dlhší čas ošetrenia a preto si prevádzkovateľ na každej prevádzke vyhradzuje právo na predĺženie času poskytovania ošetrenia podľa potreby bez predchádzajúceho upozornenia a akéhokoľvek nároku na náhradu za stratu Vášho času. Ak klient požaduje okrem objednaného ošetrenia akýkoľvek úkon naviac, je na rozhodnutí prevádzkovateľa či požiadavku vykoná.
  7. Za predĺženie času ošetrenia a výkony nad rámec štandardu sú klientovi účtované poplatky podľa aktuálne platného cenníka.
  8. Objednávanie termínov si zabezpečuje, riadi a organizuje každá prevádzka individuálne!
  9. Ak prevádzkovateľ poskytne termín mimo otváracích hodín(pred alebo po pracovnej dobe, prípadne ošetrenie vykonané v sobotu) je oprávnený si účtovať príplatok 40% z ceny vykonanej služby.

  Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Features

Medicinálna pedikúra Milan Fialka

Objednajte sa telefonicky, emailom alebo cez náš kontaktný formulár.

Medicinálna pedikúra Milan Fialka
Miletičova 22
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Manikúra Pedikúra Milan Fialka

Manikúra pedikúra Milan Fialka
Kvačalova 41
821 08 Bratislava
Slovenská republika
 • Telefón: +421 918 767 335